ماساژ برای در رفتگی شانه

شانه یک مفصل پیچیده در بدن است و مشکل در آن می‌تواند فعالیت‌های روزانه فرد را مختل کند؛ چراکه تا حد بسیار زیادی توانایی کار کردن را به‌خصوص در افرادی …

ورزش های مفید برای درد شانه

چشمان خود را ببندید، نفس عمیقی بکشید و آگاهی خود را به روی شانه‌هایتان بیاورید. آیا درد یا تنش در این ناحیه احساس می‌کنید؟ درد شانه امری بسیار شایع است …