درمان آرتروز گردن با ماساژ

آرتروز گردن وضعیتی است که باعث زوال مهره‌ها، دیسک‌ها و رباط‌های گردن یا ستون فقرات گردنی می‌شود. در آرتروز گردنی، در لبه های مهره ها اغلب خارهای استخوانی به نام …

آرتروز گردن در کمین شماست.

آرتریت یا همان آرتروز گردن ( درد گردن که با درد کمر مرتبط است) ممکن است به عنوان یکی از دو نوع آرتریت طبقه بندی شود: استئوآرتریت و آرتریت روماتوئید. …