چرا ساق پا درد می گیرد؟

آیا تابه‌حال برایتان پیش‌آمده که بعد از کمی پیاده‌روی کوتاه دچار پادرد، به‌خصوص در ناحیه ساق پا، شوید؟ یا حتی زمان‌هایی که فعالیت چندانی ندارید، در ناحیه ساق پای خود …