سندرم دکرون را جدی بگیرید.

اگر زمانی که مچ دست خود را می‌چرخانید و یا حتی وقتی دست‌های خود را مشت می‌کنید، احساس درد و ناراحتی احساس کنید، ممکن است دچار سندرم دکرون باشید و …