هزینه آب درمانی چقدر است؟

آب درمانی یکی از بی ضرر ترین روش های درمانی در فیزیوتراپی است که در پیشرفت برنامه های درمانی و توانبخشی تاثیر به سزایی دارد. آب درمانی و یا هیدروتراپی، …