چگونه قوز کمر را درمان کنیم؟

قوز کمر یک انحطاط ستون فقرات است که منجر به ظاهری خمیده  در افراد می شود، حتی زمانی که می خواهید صاف بایستد یا بنشیند.ممکن است این قوز از به …