شایع ترین عوارض فیزیوتراپی چیست؟

آیا فیزیوتراپی عوارض دارد؟ فیزیوتراپی زیر مجموعه ای از رشته پزشکی محسوب می‌شود که می‌تواند با هدف بهبود عملکرد اندام ها و کارکرد آنها نقش موثری در بیمارانی که بیشتر …