فاشیا دیستورشن مدل چیست؟

  فاشیا دیستورشن مدل چیست؟ فاشیا دیستورشن مدل (FDM مخفف Fascial Distortion Model) یک دیدگاه در آناتومی برای مواجهه و درمان آسیب های ارتوپدی و برخی شرایط خاص پزشکی است …