هزینه آب درمانی چقدر است؟

آب درمانی یکی از بی ضرر ترین روش های درمانی در فیزیوتراپی است که در پیشرفت برنامه های درمانی و توانبخشی تاثیر به سزایی دارد. آب درمانی و یا هیدروتراپی، …

آب درمانی چیست؟

آب درمانی و یا هیدروتراپی، اصطلاحی برای استفاده از آب به منظور درمان اختلال جسمی یا روانی می باشد. آب درمانی در پیشرفت برنامه های درمانی و توانبخشی تاثیر به …