دستکاری (منیپولیشن) ستون فقرات

دستکاری (منیپولیشن) ستون فقرات منیپولیشن یک تکنیک‌ فیزیوتراپی است که در آن درمانگر فشار یا کشش جهتداری را به انتهای دامنه حرکتی غیر فعال (یا فیزیولوژیک) مفصل اعمال می‌کند. در …