پزشکان

 • دکتر هادی همتایی
 • دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی
 • دکترای حرفه‌ای استئوپاتی
 • متخصص اف دی ام تراپی
 • سرکار خانم شقایق گنجانی تراپیست ومتخصص انواع ماساژ بدن و صورت بین المللی
 • آقای محمد پازوکی فیزیوتراپیست از دانشگاه تهران
 • خانم دلارا فوق لیسانس فیزیولوژی ورزشی و عضلات و کمک فیزیوتراپ
 • خانم دلفان فوق لیسانس فیزیولوژی ورزشی و عضلات وکمک فیزیوتراپ
 • خانم عباسی فوق لیسانس فیزیولوژی ورزشی و عضلات و کمک فیزیوتراپ
 • خانم لشنی فوق لیسانس فیزیولوژی ورزشی ‌عضلات و کمک فیزیوتراپ
 • خانم موسی‌زاده کارشناس دفتری با سابقه 10 ساله، منشی
 • خانم بابایی کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش و حرکات اصلاحی و متخصص انواع ماساژ درمانی و فاشیا ریلیز
 • خانم شهبازی استاد دانشگاه، دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، عضو و دبیر انجمن بازی‌های فکری ایران، متخصص انواع ماساژ درمانی و آب درمانی در سطح بین‌المللی
 • خانم دکتر ذوالقدر دکتری تخصصی فیزیوتراپی از دانشگاه ایران